ביקורת ספר – בראשית הייתה משמעות – סיפורי בראשית בקריאה עכשווית- גבי ברזלי

התנ"ך הוא ספר קנוני של התרבות המערבית. הוא הבסיס של שלוש הדתות: היהדות, הנצרות והאסלאם, והפך לסמל במאות ואלפי יצירות אמנות. גבי ברזלי מחליט להתמקד ספרו בספר בראשית, שהוא הבסיס של היצירה, ההתחלה של התרבות היהודית. הספר עוסק בספר בראשית בראייה מודרנית, תוך כדי מתן פרשנות ברוח המקרא והתייחסות לנושאים רלוונטיים, כמו: מעמד האישה, משמעות החיים ועוד.

הספר בראשית היתה משמעות  מאת ד"ר ברזילי, בהוצאת ידיעות ספרים ,אינו עוסק באמיתות הטקסט המקראי, אלא ברלוונטיות שלו לחיינו. כך, למשל, ישנו דיון על משמעות יום השבת בחברה המודרנית, מעמד האישה, אדם וחווה תוך מתן חשיבות לחופש הבחירה והתודעה האנושית ועוד.

אין ספק, שהספר מציע תובנות מרתקות לקורא החילוני, והופך את הדיון השחוק בנוגע לאירועי המקרא למשהו חי וממשי. ברזלי הוא כותב מוכשר, ויוצר טקסטים שעושים שימוש בדיסציפלינות שונות, כמו פסיכולוגיה ופילוסופיה ויוצק אותן לתוך המקרא. שינוי מרענן נוסף, הוא חזרתו של הדיון המקראי והיהודי אל השיח הרוחני המרכזי. בעוד שבשנים האחרונות היהדות נדחקה מול התורות המזרחיות, הרי שבשנים האחרונות ישנה חזרה ומעין רנסנס לטקסטים היהודים. התורה הוא ספר עשיר בתובנות, והפשטות שבה כתוב הספר יכול לתרום לשיח של מורים למקרא עם תלמידיהם הצעירים ולצקת עניין מחודש בנושא שנכתב עליו כה רבות.

הספר כמעט ואינו עוסק בדיוני מוסר ומשפט, שלרוב מקושרים לתנ"ך. הוא ספר הגות פילוסופי, שיוצר שיח בין העולם המודרני לבין העולם הקדום. יש כאן גשר בין תרבויות, והשיח הוא ברבדים העליונים של היצירה. למרות שאין הפתעות מרחיקות לכת, או עומק פילוסופי אקדמי שלא ראינו לפני כן, אנו עדים לדיונים מרתקים על משמעות החיים והרלוונטיות של טקסט, שנכתב לפני אלפי שנים לחיינו היום.